Sözlükte "gelecek zaman kipi" ne demek?

1. Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren kip. türkçede bu kip -ecek ekiyle kurulur.

Son eklenenler

say